Tủ lạnh V-Zug Jumbo KJ60Tir

- 05/04/2021
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA TỦ LẠNH V-ZUG JUMBO KJ60Tir Vùng kiểm soát mới ( Fresh control zone ) Các ngăn kéo FreshControl cung cấp điều kiện lý tưởng để lưu trữ thực phẩm...

Tủ lạnh V-Zug CombiCooler V4000 CCOI178NBTH4VIR

- 05/04/2021
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA TỦ LẠNH V-ZUG COMBICOOLER V4000 CCOI178NBTH4VIR PartyCooling Công suất làm mát lớn hơn để mở cửa thường xuyên và cho các sản phẩm nóng vào. Không có sương giá ...

Tủ lạnh V-Zug CombiCooler V4000 CCOI178NBTH4VIL

- 05/04/2021
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA TỦ LẠNH V-ZUG COMBICOOLER V4000 CCOI178NBTH4VIL PartyCooling Công suất làm mát lớn hơn để mở cửa thường xuyên và cho các sản phẩm nóng vào. Không có sương giá ...

Tủ giặt sấy V-ZUG Refresh-Butler SL WP TPSRBSLWP22ln

- 03/04/2021
Chăm sóc nhẹ nhàng cho các loại vải chất lượng cao Tủ giặt sấy V-ZUG Refresh-Butler SL WP TPSRBSLWP22ln chăm sóc hoàn hảo cho các loại vải mỏng manh. Quần áo được làm khô...

Tủ giặt sấy V-ZUG Refresh-Butler SL WP TPSRBSLWP22lc

- 03/04/2021
Chăm sóc nhẹ nhàng cho các loại vải chất lượng cao Tủ giặt sấy V-ZUG Refresh-Butler SL WP TPSRBSLWP22lc chăm sóc hoàn hảo cho các loại vải mỏng manh. Quần áo được làm khô...

Lò hấp V-ZUG Combi-Steam XSL CSTXSL60g

- 30/03/2021
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA LÒ HẤP V-ZUG Combi-Steam XSL Y CSTXSL60g Hấp ( Steamed ) Thích hợp cho việc sơ chế rau củ một cách nhẹ nhàng và tươi mới. Không khí nóng...

Lò hấp V-ZUG Combi-Steam XSL Y CSTXSL60Yg

- 30/03/2021
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA LÒ HẤP V-ZUG Combi-Steam XSL Y CSTXSL60Yg Hấp ( Steamed ) Thích hợp cho việc sơ chế rau củ một cách nhẹ nhàng và tươi mới. Không khí nóng...

Lò hấp V-ZUG Combair-Steam SL CSSL60g

- 29/03/2021
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA LÒ HẤP V-ZUG Combair-Steam SL CSSL60g Hấp ( Steamed ) Thích hợp cho việc sơ chế rau củ một cách nhẹ nhàng và tươi mới. Không khí nóng ẩm...